Meny
Info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vil du støtte idrettslaget?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idrettslaget mangler leder
9. mars 2006
Idrettslaget i Rollag og Veggli er ett stort, aktivt lag med mange undergrupper og stor aktivitet. Det har ca 270 store og små hoppende glade medlemmer.
Vi er tre stykker som sitter i valgnemda for styret i Rollag og Veggli idrettslag, og vi jobber og jobber med å finne ny leder for laget. Vi har ringt og ringt rundt, uten å lykkes med å finne noen som ønsker å sitte som leder.
Vi ønsker på denne måten å nå flere, for kanskje sitter det en der ute som kunne tenke seg dette vervet, og som vi ikke har fått tak i.

Å være leder i idrettslaget innebærer å være klubbens ansikt utad, sette opp sakslister, lede møter, ha kontakt med undergruppene (fotball, ski, turn, hest osv), og koordinere arbeidet i styret. Kontakten med kretsen er det også lederen som har.
Dette er en viktig og spennende jobb - for bygda og spesielt for ungene våre.
 
Avtroppende leder, Hilde Grymyr, blir sittende i styret og har tilbudt seg å fungere som fadder den første tiden, om det er ønskelig. Det er dermed kort vei til støtte og kompetanse for den nye lederen.
 
Hvis du er interessert  og har lyst til å gjøre en innsats for idrettslaget kan du ta kontakt med leder for valgnemda, Hilde Bakke telefon: 93219093
innen 14.mars.
Vi håper på mange interesserte:)  
Treningstider:
Her kan du finne en oversikt over alle aktivitetstilbud idrettslaget har: /uploads/Infofolder2018.pdf


                 
 
     
 

   
       
         
 
  
 
 
 
                                                      Webansvarlig: Turid V Tveiten  Mobil: 90113028  Mail:  ttveiten#gmail.com