Meny
Info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vil du støtte idrettslaget?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innkalling og saksliste til årsmøtet 2006
9. mars 2006
Onsdag 15. mars 2006 avholdes årsmøte for alle undergruppene og for hele idrettslaget på Veggli vertshus kl. 19.00


Saksliste
 
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste v/ Hilde Grymyr

 1. Valg av
  -          Møteleder
        
  Styret foreslår Hilde Grymyr
  -          Referent
        
  Styret foreslår Grete Blørstad

 

 1. Årsmelding fra hovedstyret og undergruppene v/ Hilde Grymyr og gruppelederne

 

 1. Regnskap for 2005 v/ Nils Petter Fugleåsen

 

 1. Fastsetting av kontingent v/ Nils Petter Fugleåsen
  Forslag: Opprette støttemedlemsskap kr. 100,- pr år. Ellers ingen endringer.

 

 1. Budsjett for 2006 v/ Nils Petter Fugleåsen

       

7.       Hvilke oppgaver bør ROV IL prioritere i 2006?

- klubben i vårt hjerte, en felles plattform med felles holdninger og verdier for vår aktivitet

- bedre inntektene til laget

- lavterskel aktiviteter ( som for eksempel skikarusellen, Vegglitrimmen, gåkarusell, toppturer,

  sykkelgruppe )

 

8.       Forslag om vedtektsendring / tilføring av nytt punkt under ROV Ils vedtekter:                                                         

”fordeling av utbytte fra undergruppenes årlige fortjeneste mellom undergruppene og hovedlaget       

 

9.       Valg v/ Hilde Bakke

a)       Leder                                                                         1 år

b)       Styremedlem                                                               2 år

c)       Styremedlem                                                               2 år

d)       Ungdomsrepresentant                                                   1 år

e)       Ungdomsrepresentant, vara                                           1 år

f)         Vararepresentant                                                          1 år

g)       Nytt medlem til husgruppa                                            2 år

h)       Nytt medlem til valgnemnda                                          3 år

i)         Nytt medlem i revisorgruppa                                          2 år

 

 

Rollag 09.03.2006

 

 

 

Hilde Grymyr

Treningstider:
Her kan du finne en oversikt over alle aktivitetstilbud idrettslaget har: /uploads/Infofolder2018.pdf


                 
 
     
 

   
       
         
 
  
 
 
 
                                                      Webansvarlig: Turid V Tveiten  Mobil: 90113028  Mail:  ttveiten#gmail.com