Meny
Info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vil du støtte idrettslaget?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmøte
19. februar 2010
Åsmøte i Rollag og Veggli idrettslag ble avviklet torsdag 18.2. på Veggli versthus.  Leder i hovedlaget, Svein Rostad, ble valgt til møteleder.  Sportslig ansvarlig i langrennsgruppa, Kjersti Simpson Larsen, ble valgt til møtereferent.

Følgende saker ble behandlet:
 
  • Årsmeldinger - alle undergruppene og hovedlagets årsmeldinger ble gjennomgått og godkjent.
  • Regnskap - kasserer Anette Jensen Henriksen redegjorde for regnskapstallene. Alle undergruppene har gått med overskudd. Det ser veldig bra ut for fremtiden. Gruppene gjør en god jobb med å skape aktivitet og får penger i kassa.  Regnskapet er revidert og funnet i orden og godkjent av årsmøtet.
  • Kontingent 2010 - familiekontingenten ble endret fra 400,- til 500,- pr år. Enstemmig vedtatt.
  • Budsjett 2010 ble gennomgått av kasserer og undergruppene redegjorde for sine tall. Årsmøtet godkjente budsjettet uten innvendinger.
  • Endring av vedtekter ifm fremtidig styresammensetning. Forslaget fra hovedstyret ble enstemmig vedtatt.
  • Valg - leder i valgkomiteen, Annikken Granhaug la frem forslag til kandidater i alle undergruppene og hovedlaget. Se endelig styresammensetninger i høyre marg under hver gruppe.  Takk til valgkomiteen for god jobb og takk til alle som nå går ut fra sine verv for en god innsats.
  • Innkomne saker - ingen
12 av 253 medlemmer møtte på årsmøte.  Vi kunne ønske at flere prioriterte årsmøte og oppfordrer herved at dere kommer neste år :)
 
Møtet ble avsluttet med nydelig betasuppe fra vertshuset og kaffe og wienerbrød.
 
Møteslutt 20:45
 
Treningstider:
Her kan du finne en oversikt over alle aktivitetstilbud idrettslaget har: /uploads/Infofolder2018.pdf


                 
 
     
 

   
       
         
 
  
 
 
 
                                                      Webansvarlig: Turid V Tveiten  Mobil: 90113028  Mail:  ttveiten#gmail.com