Meny
Info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vil du støtte idrettslaget?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSJEKT "HVIT VINTER"
24. april 2010

FORDI EN VERDEN UT SNØ ER ET LITT TRISTERE STED
       http://www.hvitvinter.no/

 - Hvit vinter klimastipend 2010 -

Skiidretten er avhengig av vinter og snø. Det er derfor en selvfølge at
skiløpere engasjerer seg i tiltak for å begrense klimagassutslipp.
Hvit vinter inviterer med dette ski- og skiskytterklubber til å søke
om stipend for egne klimatiltak.

(bilde fra en lykkelig hvit vinter...)
Fra venstre, Ørjan, Knut, Thor-Arne, Per Inge

 
 
Omfang av søknaden:
Hoppgruppa lager på bakgrunn av invitasjon om å søke klimastipend,
et prosjekt som tar sikte på å oppdatere lysanlegget til småbakkene.
Vi har i dag 10 lyspunkter a' 1000-1500 watt, mens vi kunne klart oss
med 4-5 lyspunkt a' 400 watt, med dagens teknologi. Vi ønsker samtidig
å grave ned jordkabel og å sette opp en lysmast.

(Eksempel på ny lysmast)

Søknaden kommer også til å inneholde en plan om isolere loftet i det
nye klubbhuset.
(bilde fra tak bygging 09.09.2006)
 
Søknadsfristen er 1 Mai.
 
Prosjektplan vil bli lagt ut på nettet så snart den er godkjent av gruppa.
 
 
    
Treningstider:
Her kan du finne en oversikt over alle aktivitetstilbud idrettslaget har: /uploads/Infofolder2018.pdf


                 
 
     
 

   
       
         
 
  
 
 
 
                                                      Webansvarlig: Turid V Tveiten  Mobil: 90113028  Mail:  ttveiten#gmail.com