Meny
Info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vil du støtte idrettslaget?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSJEKT "HVIT VINTER"
24. april 2010

FORDI EN VERDEN UT SNØ ER ET LITT TRISTERE STED
       http://www.hvitvinter.no/

 - Hvit vinter klimastipend 2010 -

Skiidretten er avhengig av vinter og snø. Det er derfor en selvfølge at
skiløpere engasjerer seg i tiltak for å begrense klimagassutslipp.
Hvit vinter inviterer med dette ski- og skiskytterklubber til å søke
om stipend for egne klimatiltak.

(bilde fra en lykkelig hvit vinter...)
Fra venstre, Ørjan, Knut, Thor-Arne, Per Inge
 
Søknaden ble sendt 2 mai og en eventuell tildeling vil bli kunngjort i juni måned.
Vi venter i spenning.
For å se søknaden klikk på les hele saken.
 
 
Søknaden om Stipend:
 
 
Prosjekt Hvit vinter på en helg”

På bakgrunn av utlysning om klimastipend for 2010, søker Rollag Og Veggli IL/Hoppgruppa om stipend stort kr 30000,-, på bakgrunn av følgende prosjekt:

Prosjektbeskrivelse:

1.       Oppgradering av lysanlegg til de 4 rekruttbakkene.

a.       Lys. 10 lyskastere à 1500 watt kan erstattes med 4 nye lyskastere à 400 watt.

2.       Etterisolering av skiftebu.

a.        Isolasjon. Tak isolering av varmebua. 100 kvm 20 cm. 40 kvm 10 cm (2 av brakke modulen er etterisolert med 10 cm i 2009).

Avlest energiforbruk for 2006/07/08/09:

Økonomi for energibruk.

Registrert forbruk:

2006                                       11000 kwh

2007                                       11200 kwh

2008                                       10500 kwh

2009                                       10500 kwh

Fireårssnitt blir da 10800 kwh.

10800 x 1,0338kr* = 11165 kroner i snitt pr. år.

*(estimert gjennomsnittlig energipris)

·         Antatt energireduksjon 40% medfører innsparing på 4466 kroner pr. år. Enkel kapitalisering multiplisert med 10 år gir en antatt innsparing på 44660 kroner.

·         Dette tilsvarer en redusert energibruk for 10 år på 43200 kwh.

Søknadsprosess:

Se Vedlegg 1

Prosjekt gjennomføring:

Detaljert prosjektbeskrivelse, se vedlegg 2. (nederst på siden)

Som tittel på prosjektet beskriver, skal vi gjennomføre prosjektet på en helg.

Hoppgruppa har medie strategi som tar sikte på å profilere hvit vinter prosjektet lokalt og regionalt. Se også vår hjemmeside: /

Vi har planlagt helgen 10-12 september 2010.
Reservehelg med tanke på vær forbehold, blir 17-19 september 2010.

Økonomi:

Se vedlegg 3.

Oppsummert hovedtall er følgende:

Totalkost:                             74900,-

Rabatter:                               26100,-

Dugnad:                                19200,-

Kapitalkostnad:                  29600,-

Søknad sum:                        30000,-

Ansvarsforhold:

Rollag og Veggli Idrettslag v/hovedstyret, Leder: Svein Rostad

Prosjekt ansvarlig:
Oppmann/styremedlem i hoppgruppa: Ole Morten Værås. Mob 91679492
olemortenv@c2i.net

Dato:                                                                      Sign:

…………………….                                            Leder Hoppgruppa…………………………
 
Vedlegg 2:
”Prosjekt Hvit vinter på en helg”
  10-12 sept 2010
 
Gravemaskin oppgaver: Thor-Arne
Graving av grøft: Fredag
Graving av hull til stolpe: Fredag
Sette opp stolpe: Lørdag
Jordkabel legging: Lørdag
Fylle igjen grøft: Lørdag
Brakett til stolpe: Bjørn + 2 hjelpere
Lage brakett til 4 store lamper: Klar før fredag
Lage brakett til nødlys: Klar før fredag
Feste brakett til stolpe: Fredag
Feste lamper til brakett: Fredag
Elektriker oppgaver: Ole Morten, Rune, Kim Roar
Koble lamper før stolpe heises: Fredag
Legge jordkabel: Lørdag
Lage/flytte koblings boks: Fredag
Koble jordkabel til koblingsboks: Lørdag
Koble kabel fra lamper til koblingsboks: Lørdag
Koble jordkabel til sikringsskap i klubbhus: Lørdag
Oppgaver for hjelpere: Steinar + 9 hjelpere
Hjelpe gravemaskinfører med håndarbeid: Fredag
Trekke ut jordkabel: Fredag
Legge trekke rør: Fredag
Legge jordkabel: Lørdag
Håndfylling av masse over jordkabel: Lørdag
Stabilisering ved heising av stolpe: Lørdag
Medhjelpere til elektriker: Lørdag
Pynte etter grave arbeidet: Lørdag
Isolasjon: Stein Erik + 7 hjelpere
Frakte isolasjon til hoppbakken: Fredag
Løfte 10 cm isolasjon opp på loft: Lørdag
Rulle ut 10 cm isolasjon: Lørdag
Løfte 20 cm isolasjon opp på loft: Lørdag
Rulle ut 20 cm isolasjon: Lørdag
Mat og forpleining:
Lage lunsj lørdag
Lage lunsj søndag
Sørge for drikke
Treningstider:
Her kan du finne en oversikt over alle aktivitetstilbud idrettslaget har: /uploads/Infofolder2018.pdf


                 
 
     
 

   
       
         
 
  
 
 
 
                                                      Webansvarlig: Turid V Tveiten  Mobil: 90113028  Mail:  ttveiten#gmail.com